Logo uni europejskiej
Logo aktywni+

Dotacje UE

1.Aktywni + w szczególnych warunkach Nałęczowa

Cel projektu

Celem głównym projektu jest rozwój sieciowej współpracy MŚP w oparciu o wykorzystanie istniejącego potencjału i walorów Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego na bazie produktu turystycznego „Aktywni +” jakim są turnusy rehabilitacyjne.

Planowane efekty

  1. Utworzenie sieciowego produktu turystycznego składającego się z dwóch elementów składowych oferowanego pakietu: rehabilitacji ciała i rehabilitacji ducha.
  2. Zwiększenie aktywności przedsiębiorców w sieciowym produkcie turystycznym.Wzrost ruchu turystycznego poprzez efektywne działania w ramach tworzonego produktu turystycznego.
  3. Zrównoważone wykorzystanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego.
  4. Zwiększenie czasu i częstotliwości pobytu turystów w tym obszarze, w celu poprawy stanu zdrowia..
  5. Wzrost zatrudnienia w firmie w wyniku realizacji projektu oraz uaktywnienie firm obsługujących.

Beneficjent: Makk Polska Spółka z o.o.
Wartość Projektu: 18 728 480,02 PLN
Wkład EFRR: 10 655 133.94 PLN